תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירותאזור סובב כינרת

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות:אזור סובב כינרת
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 1999
סוג פריט ספר
שם ההוצאה שיין הפקות בע"מ
מיקום פיזי של הכותר ד-2,3 נגב
מספר עמודים 50
מספר עותקים 1
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 1999
סוג פריט ספר
שם ההוצאה שיין הפקות בע"מ
מיקום פיזי של הכותר ד-2,3 נגב
מספר עמודים 50
מספר עותקים 1