תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות אזור קיסריה וראש הניקרה

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: אזור קיסריה וראש הניקרה
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
סוג פריט ספר
הערות מפות ואיורים
שם ההוצאה עריית באר שבע
מקום ההוצאה באר-שבע
מספר עמודים 40
מפרט המוצר
סוג פריט ספר
הערות מפות ואיורים
שם ההוצאה עריית באר שבע
מקום ההוצאה באר-שבע
מספר עמודים 40