תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות דוח מסכם

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: דו"ח מסכם
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
סוג פריט מפה
שם ההוצאה עיריית ירושלים
מקום ההוצאה ירושלים
מספר עמודים 1
מפרט המוצר
סוג פריט מפה
שם ההוצאה עיריית ירושלים
מקום ההוצאה ירושלים
מספר עמודים 1