תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות ירושלים

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: ירושלים
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2002
סוג פריט ספר
שם ההוצאה ייזום תכנון וקידום תכניות תיירות, סביבה ומורשת תרבות
מקום ההוצאה בארי
מספר עמודים 14
מספר עותקים 1
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2002
סוג פריט ספר
שם ההוצאה ייזום תכנון וקידום תכניות תיירות, סביבה ומורשת תרבות
מקום ההוצאה בארי
מספר עמודים 14
מספר עותקים 1