תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות קרן קיימת לישראל

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: קרן קיימת לישראל
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
סוג פריט מפה
שם ההוצאה עיריית ירושלים
מקום ההוצאה ירושלים
מספר עמודים 1
מפרט המוצר
סוג פריט מפה
שם ההוצאה עיריית ירושלים
מקום ההוצאה ירושלים
מספר עמודים 1