תכנית פרוגרמתית לתיירות באזור קיסריה עכו ראש ה נקרה יתרונות וחסרונות האזור לפיתוח התיירות תחזיות ביקוש וכיווני פיתוח אפשריים תמצית הממצאים

ספר - תכנית פרוגרמתית לתיירות באזור קיסריה עכו ראש ה נקרה : יתרונות וחסרונות האזור לפיתוח התיירות, תחזיות ביקוש וכיווני פיתוח אפשריים : תמצית הממצאים
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תיירות כפרית
תת נושא מחקר
שפה עברית
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה PERGAMON
מקום ההוצאה UK
בתוך ANNALS OF TOURISM RESEARCH [1792]
כרך 1
מתוך 35
מספר עותקים 1
מפרט המוצר
נושא תיירות כפרית
תת נושא מחקר
שפה עברית
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה PERGAMON
מקום ההוצאה UK
בתוך ANNALS OF TOURISM RESEARCH [1792]
כרך 1
מתוך 35
מספר עותקים 1