תכנית פרוגרמתית לתיירות לחוף אשדוד - אשקלון דוח ביניים מס 1 מצאי ופוטנציאל פיתוח תיירותי דוח ביניים מס 2 הביקוש לתיירות חופים

ספר - תכנית פרוגרמתית לתיירות לחוף אשדוד - אשקלון דו"ח ביניים מס' 1 : מצאי ופוטנציאל פיתוח תיירותי דו"ח ביניים מס' 2 : הביקוש לתיירות חופים
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שפה עברית
מפרט המוצר
שפה עברית