תכנית פרוגרמתית לתיירות לחוף אשדוד - אשקלון דוח ביניים מס 1 מצאי ופוטנציאל פיתוח תיירותי דוח ביניים מס 2 הביקוש לתיירות חופים

ספר - תכנית פרוגרמתית לתיירות לחוף אשדוד - אשקלון דו"ח ביניים מס' 1 : מצאי ופוטנציאל פיתוח תיירותי דו"ח ביניים מס' 2 : הביקוש לתיירות חופים
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תרבות ומורשת
תת נושא מיתוג
שנת ההוצאה 2009
שפה עברית
סוג פריט מאמר
עורך PERGAMON
שם ההוצאה PERGAMON
מקום ההוצאה UK
בתוך ANNALS OF TOURISM RESEARCH [1792]
כרך 3
מתוך 36
שם המחבר PERGAMON
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא תרבות ומורשת
תת נושא מיתוג
שנת ההוצאה 2009
שפה עברית
סוג פריט מאמר
עורך PERGAMON
שם ההוצאה PERGAMON
מקום ההוצאה UK
בתוך ANNALS OF TOURISM RESEARCH [1792]
כרך 3
מתוך 36
שם המחבר PERGAMON
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל