תכנית פרוגרמתית לתיירות לחוף אשדוד - אשקלון דוח ביניים מס 1 מצאי ופוטנציאל פיתוח תיירותי

ספר - תכנית פרוגרמתית לתיירות לחוף אשדוד - אשקלון דו"ח ביניים מס' 1 : מצאי ופוטנציאל פיתוח תיירותי
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט ספר
שם ההוצאה משרד התיירות
מקום ההוצאה ירושליןם
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט ספר
שם ההוצאה משרד התיירות
מקום ההוצאה ירושליןם