תכנית רב שנתית לפיתוח הנגב

ספר - תכנית רב שנתית לפיתוח הנגב
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט אחר
שם ההוצאה משרד התיירות
מקום ההוצאה ירושלים
בתוך משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2012
סוג פריט אחר
שם ההוצאה משרד התיירות
מקום ההוצאה ירושלים
בתוך משרד התיירות