תכנית רב שנתית לפיתוח תיירותי בעיר רמלה

ספר - תכנית רב שנתית לפיתוח תיירותי בעיר רמלה
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שפה עברית
מפרט המוצר
שפה עברית