תכנית רב שנתית לפיתוח תיירותי בעיר רמלה

ספר - תכנית רב שנתית לפיתוח תיירותי בעיר רמלה
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא מלונאות והארחה
תת נושא מלונאות והארחה
שנת ההוצאה 2013
שפה עברית
סוג פריט מאמר
עורך ELSEVIER
שם ההוצאה ELSEVIER
מקום ההוצאה UK
בתוך TOURISM MANAGEMENT (4084)
כרך 1
מתוך 36
שם המחבר ELSEVIER
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא מלונאות והארחה
תת נושא מלונאות והארחה
שנת ההוצאה 2013
שפה עברית
סוג פריט מאמר
עורך ELSEVIER
שם ההוצאה ELSEVIER
מקום ההוצאה UK
בתוך TOURISM MANAGEMENT (4084)
כרך 1
מתוך 36
שם המחבר ELSEVIER
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל