תכנית רב שנתית לשנים 1989-1994 --המנהלה לפיתוח התיירות בנגב תכנית רב שנתית לשנים 1989-1994

ספר - תכנית רב שנתית לשנים 1989-1994 --המנהלה לפיתוח התיירות בנגב : תכנית רב שנתית לשנים 1989-1994
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא שיווק
תת נושא מחקר
שנת ההוצאה 2011
שפה עברית
סוג פריט מאמר
בתוך TOURISM ECONOMICS [2568]
כרך 4
מתוך 17
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא שיווק
תת נושא מחקר
שנת ההוצאה 2011
שפה עברית
סוג פריט מאמר
בתוך TOURISM ECONOMICS [2568]
כרך 4
מתוך 17
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל