תכנית רעיונית לפיתוח נקודות מכירה בגנים הלאומיים - -בית שאן ובית גוברין

ספר - תכנית רעיונית לפיתוח נקודות מכירה בגנים הלאומיים - -בית שאן ובית גוברין
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא אטרקציות
תת נושא ארצות
שנת ההוצאה 2008
שפה עברית
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה WILEY - BLACKWELL
מקום ההוצאה UK
בתוך INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH [2182]
כרך 4
מתוך 10
מספר עותקים 1
מפרט המוצר
נושא אטרקציות
תת נושא ארצות
שנת ההוצאה 2008
שפה עברית
סוג פריט מאמר
שם ההוצאה WILEY - BLACKWELL
מקום ההוצאה UK
בתוך INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH [2182]
כרך 4
מתוך 10
מספר עותקים 1