תכנית שיווק 1994 תיירות הפנים

מידע - תכנית שיווק 1994 תיירות הפנים
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא ירידי תיירות
נושא שיווק
תת נושא כללי
תת נושא תיירות פנים
שנת ההוצאה 1986
שנת ההוצאה 1986
שפה עברית
סוג פריט מידע
סוג פריט ספר
שם ההוצאה גאלופ ישראל בע"מ
שם ההוצאה גאלופ ישראל בע"מ
מקום ההוצאה רמת-השרון
סדרה GALLUP ISRAEL
מיקום פיזי של הכותר ב - 2
מיקום פיזי של הכותר ב - 2
מספר עמודים 50
מספר עותקים 1
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא ירידי תיירות
נושא שיווק
תת נושא כללי
תת נושא תיירות פנים
שנת ההוצאה 1986
שנת ההוצאה 1986
שפה עברית
סוג פריט מידע
סוג פריט ספר
שם ההוצאה גאלופ ישראל בע"מ
שם ההוצאה גאלופ ישראל בע"מ
מקום ההוצאה רמת-השרון
סדרה GALLUP ISRAEL
מיקום פיזי של הכותר ב - 2
מיקום פיזי של הכותר ב - 2
מספר עמודים 50
מספר עותקים 1
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
סטאטוס הכותר רגיל