תמונת שקיעה של המרינה באילת

נושא: ערים, קרדיט צילום: רון בורקין
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: אילת

מבט מן האוויר על המרינה באילת בשעת השקיעה

צילום: רון בורקין

מפרט המוצר
אזור אילת
נושא ערים
קרדיט צילום רון בורקין

מבט מן האוויר על המרינה באילת בשעת השקיעה

צילום: רון בורקין

מפרט המוצר
אזור אילת
נושא ערים
קרדיט צילום רון בורקין