תרחיש יחוס מלא - רעידת אדמה - ינואר 2013

ספר - תרחיש יחוס מלא - רעידת אדמה - ינואר 2013
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2011
סוג פריט ספר
שם ההוצאה [המו"ל]
מקום ההוצאה ירושלים
מיקום פיזי של הכותר 55
מספר עמודים 34
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 2011
סוג פריט ספר
שם ההוצאה [המו"ל]
מקום ההוצאה ירושלים
מיקום פיזי של הכותר 55
מספר עמודים 34
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל