תשעה באב

תשעה באב - יום האבל לציון חורבן בית המקדש הראשון שחרב בשנת 586 לפנה"ס בידי נבוכדנצר מלך בבל; ואת חורבן בית המקדש השני , שחרב בשנת 70 לספירה בידי טיטוס קיסר רומא.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על תשעה באב - חגים בישראל

 

תשעה באב הוא יום אבל לציון חורבן בית המקדש הראשון שחרב בשנת 586 לפנה"ס בידי נבוכדנצר מלך בבל; ואת חורבן בית המקדש השני , שחרב בשנת 70 לספירה בידי טיטוס קיסר רומא. תאריך זה גם מציין את תחילתו של גירוש היהודים מספרד ב -1492, על פי צו של בית המלוכה הספרדי.

כל אלה הפכו את היום הזה ליום האבל העיקרי מבין ימי אבל אחרים בלוח השנה היהודי. ישנם עוד שלושה ימי אבל הקשורים לחורבן בית המקדש הראשון והשני, אך תשעה באב הוא החשוב מכולם.

מפרט המוצר
תאריך עברי ט' באב
תאריך 29/7/2020

מידע על תשעה באב - חגים בישראל

 

תשעה באב הוא יום אבל לציון חורבן בית המקדש הראשון שחרב בשנת 586 לפנה"ס בידי נבוכדנצר מלך בבל; ואת חורבן בית המקדש השני , שחרב בשנת 70 לספירה בידי טיטוס קיסר רומא. תאריך זה גם מציין את תחילתו של גירוש היהודים מספרד ב -1492, על פי צו של בית המלוכה הספרדי.

כל אלה הפכו את היום הזה ליום האבל העיקרי מבין ימי אבל אחרים בלוח השנה היהודי. ישנם עוד שלושה ימי אבל הקשורים לחורבן בית המקדש הראשון והשני, אך תשעה באב הוא החשוב מכולם.

מפרט המוצר
תאריך עברי ט' באב
תאריך 29/7/2020