1994 PAN-EUROPEAN FREQUENT LEISURE TRAVELLERS SURVEY

ספר - 1994 PAN-EUROPEAN FREQUENT LEISURE TRAVELLERS SURVEY
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תיירות יוצאת
תת נושא חקר שווקים
שנת ההוצאה 2009
שפה אנגלית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה MINTEL
מקום ההוצאה UK
מתוך 14
סדרה MINTEL
מיקום פיזי של הכותר MINTEL ב- 4
מספר עמודים 39
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא תיירות יוצאת
תת נושא חקר שווקים
שנת ההוצאה 2009
שפה אנגלית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה MINTEL
מקום ההוצאה UK
מתוך 14
סדרה MINTEL
מיקום פיזי של הכותר MINTEL ב- 4
מספר עמודים 39
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל