2000 YEARS OF PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND

ספר - 2000 YEARS OF PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תכנון ופיתוח
תת נושא תיירות חופים
שנת ההוצאה 1989
שפה עברית
סוג פריט ספר
הערות תצלומים, תשריטים ומפות
שם ההוצאה [חמו"ל]
מקום ההוצאה [?]
סדרה מ"א עמק חפר /מש' הפנים /מנהל מקרקעי ישראל
מיקום פיזי של הכותר ה-3 מישור החוף, השרון
מספר עמודים 39
מספר עותקים 1
מפרט המוצר
נושא תכנון ופיתוח
תת נושא תיירות חופים
שנת ההוצאה 1989
שפה עברית
סוג פריט ספר
הערות תצלומים, תשריטים ומפות
שם ההוצאה [חמו"ל]
מקום ההוצאה [?]
סדרה מ"א עמק חפר /מש' הפנים /מנהל מקרקעי ישראל
מיקום פיזי של הכותר ה-3 מישור החוף, השרון
מספר עמודים 39
מספר עותקים 1