2002 MEMBERSHIP and SUPPLIER DIRECTORY

ספר - 2002 MEMBERSHIP & SUPPLIER DIRECTORY
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 1989
שפה אנגלית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה EUROSTAT
מקום ההוצאה BRUXELLES
סדרה
מיקום פיזי של הכותר 21
מספר עמודים 313
מספר עותקים 1
מפרט המוצר
שנת ההוצאה 1989
שפה אנגלית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה EUROSTAT
מקום ההוצאה BRUXELLES
סדרה
מיקום פיזי של הכותר 21
מספר עמודים 313
מספר עותקים 1