משלחת פריס-משלחת הקבע ל OECD ואונסקו צרפת

סוג נציגות: משלחת, נציגויות ישראל בעולם: פריס-משלחת הקבע ל OECD ואונסקו, מדינה: צרפת
מקור מידע: משרד החוץ
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
טלפון 33-1-40873507
נציגויות ישראל בעולם פריס-משלחת הקבע ל OECD ואונסקו
מדינה צרפת
יבשת אירופה
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
טלפון 33-1-40873507
נציגויות ישראל בעולם פריס-משלחת הקבע ל OECD ואונסקו
מדינה צרפת
יבשת אירופה