משלחת משלחת לאו"ם/וינה אוסטריה

סוג נציגות: משלחת, נציגויות ישראל בעולם: משלחת לאו"ם/וינה, מדינה: אוסטריה
מקור מידע: משרד החוץ
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
קישור לאתר http://geneva.mfa.gov.il
נציגויות ישראל בעולם משלחת לאו"ם/וינה
מדינה אוסטריה
יבשת אירופה
מפרט המוצר
סוג נציגות משלחת
קישור לאתר http://geneva.mfa.gov.il
נציגויות ישראל בעולם משלחת לאו"ם/וינה
מדינה אוסטריה
יבשת אירופה