I Travel Jerusalem

שפה: עברית, אנגלית, גרמנית, צרפתית, רוסית, איטלקית
מקור מידע: אתר התיירות של ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים פועלת בשיתוף ממשלת ישראל ועיריית ירושלים באמצעות חברת בן גרופ במסגרת תכנית אסטרטגית רב־שנתית לפיתוח תעשיית התיירות כמנוע צמיחה מרכזי של העיר ירושלים. הרשות פועלת לפיתוחה ומיצובה של העיר ירושלים כיעד תיירותי תרבותי ברמה הלאומית והבינלאומית.

אתר האינטרנט iTravelJerusalem.com הוקם ע”י הרשות לפיתוח ירושלים ופועל כמיזם ייחודי המשלב בין הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי לטובת קידום התיירות בירושלים. החברה היזמית אשר הקימה ומתפעלת את האתר באופן שוטף היא חברת בןבן גרופ בע”מ.

אתר האינטרנט iTravelJerusalem.com מקבץ לתוכו את כלל המידע התיירותי בעיר וסביבתה, ומאפשר לתייר להרכיב חבילות תרבות ותיירות לפי תחומי העניין והנושאים הקרובים לליבו.

מפרט המוצר
קישור לאתר http://www.itraveljerusalem.com
דוא"ל info@itraveljerusalem.com
שפה עברית
שפה אנגלית
שפה גרמנית
שפה צרפתית
שפה רוסית
שפה איטלקית

הרשות לפיתוח ירושלים פועלת בשיתוף ממשלת ישראל ועיריית ירושלים באמצעות חברת בן גרופ במסגרת תכנית אסטרטגית רב־שנתית לפיתוח תעשיית התיירות כמנוע צמיחה מרכזי של העיר ירושלים. הרשות פועלת לפיתוחה ומיצובה של העיר ירושלים כיעד תיירותי תרבותי ברמה הלאומית והבינלאומית.

אתר האינטרנט iTravelJerusalem.com הוקם ע”י הרשות לפיתוח ירושלים ופועל כמיזם ייחודי המשלב בין הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי לטובת קידום התיירות בירושלים. החברה היזמית אשר הקימה ומתפעלת את האתר באופן שוטף היא חברת בןבן גרופ בע”מ.

אתר האינטרנט iTravelJerusalem.com מקבץ לתוכו את כלל המידע התיירותי בעיר וסביבתה, ומאפשר לתייר להרכיב חבילות תרבות ותיירות לפי תחומי העניין והנושאים הקרובים לליבו.

מפרט המוצר
קישור לאתר http://www.itraveljerusalem.com
דוא"ל info@itraveljerusalem.com
שפה עברית
שפה אנגלית
שפה גרמנית
שפה צרפתית
שפה רוסית
שפה איטלקית