IC&S

טלפון: 02-6240350
מקור מידע: משרד התיירות

חברת IC&S הוקמה במטרה לספק מגוון רחב של שירותים בתחומי נופש ותיירות, הפקת אירועים, נדל"ן וניהול רכוש, שירותים לחברות ולגופים עסקיים ושירותים.

מפרט המוצר
טלפון 02-6240350
איש קשר אילן וייל
דוא"ל Info@israelservices.co.il
קישור לאתר http://israel-services.com/

חברת IC&S הוקמה במטרה לספק מגוון רחב של שירותים בתחומי נופש ותיירות, הפקת אירועים, נדל"ן וניהול רכוש, שירותים לחברות ולגופים עסקיים ושירותים.

מפרט המוצר
טלפון 02-6240350
איש קשר אילן וייל
דוא"ל Info@israelservices.co.il
קישור לאתר http://israel-services.com/