Knowers

שפה: אנגלית
מקור מידע: Knowers

Knowers היא פלטפורמה דיגיטלית המחברת בין תיירים למקומיים - תיירים שואלים שאלות ומקומיים עונים להם במגוון נושאי תיירות, על פי תחומי הידע הספציפיים שלהם.

האפליקציה נגישה באנגלית בתפריט הראשי אך ניתן לשאול ולענות בכל השפות.

מפרט המוצר
שפה אנגלית
דוא"ל Support@knowers.io
קישור לאתר https://www.knowers.io/
פלטפורמה אנדרואיד
קישור לחנות https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalmidges.knowers&hl=en_US

Knowers היא פלטפורמה דיגיטלית המחברת בין תיירים למקומיים - תיירים שואלים שאלות ומקומיים עונים להם במגוון נושאי תיירות, על פי תחומי הידע הספציפיים שלהם.

האפליקציה נגישה באנגלית בתפריט הראשי אך ניתן לשאול ולענות בכל השפות.

מפרט המוצר
שפה אנגלית
דוא"ל Support@knowers.io
קישור לאתר https://www.knowers.io/
פלטפורמה אנדרואיד
קישור לחנות https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalmidges.knowers&hl=en_US