קרונה דנית

שער חליפין בשקלים: 0.5549
מקור מידע: בנק ישראל
מפרט המוצר
שער חליפין בשקלים 0.5344
תאריך עדכון אחרון 15-7-2019
סוג מטבע DKK
סכום לחליפין 1
מפרט המוצר
שער חליפין בשקלים 0.5344
תאריך עדכון אחרון 15-7-2019
סוג מטבע DKK
סכום לחליפין 1