לירה מצרית

שער חליפין בשקלים: 0.2277
מקור מידע: בנק ישראל
מפרט המוצר
שער חליפין בשקלים 0.2277
תאריך עדכון אחרון 30-3-2020
סוג מטבע EGP
סכום לחליפין 1
מפרט המוצר
שער חליפין בשקלים 0.2277
תאריך עדכון אחרון 30-3-2020
סוג מטבע EGP
סכום לחליפין 1