TEL AVIV AND ENVIROND

ספר - TEL AVIV AND ENVIROND
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
נושא תכניות עבודה, אב ומתאר
תת נושא קיימות
שפה אנגלית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה WEIDENFELF AND NICOLSON
מיקום פיזי של הכותר ד6
מספר עמודים 200
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל
מפרט המוצר
נושא תכניות עבודה, אב ומתאר
תת נושא קיימות
שפה אנגלית
סוג פריט ספר
שם ההוצאה WEIDENFELF AND NICOLSON
מיקום פיזי של הכותר ד6
מספר עמודים 200
מספר עותקים 1
סטאטוס הכותר רגיל