חישוב כניסות תיירים ולינות 2016

שנה: 2016, שפה: עברית, מידע בנושא: כלי עזר
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שנה 2016
שפה עברית
מידע בנושא כלי עזר
מפרט המוצר
שנה 2016
שפה עברית
מידע בנושא כלי עזר