תיירות לישראל דוח סטטיסטי 2017

שנה: 2017, שפה: עברית, מידע בנושא: דוחות תיירות שנתיים
מקור מידע: משרד התיירות
מפרט המוצר
שפה עברית
שפה אנגלית
מידע בנושא דוחות תיירות שנתיים
שנה 2017
מפרט המוצר
שפה עברית
שפה אנגלית
מידע בנושא דוחות תיירות שנתיים
שנה 2017