יום הזיכרון

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
מקור מידע: משרד התיירות

מידע על יום הזיכרון - חגים בישראל

 

יום הזיכרון מוקדש לזכר הנופלים במערכות ישראל, לוחמי המחתרות לפני קום המדינה, ולנפגעי פעולות האיבה.

מפרט המוצר
תאריך עברי ד' באייר
תאריך 28/4/2020

מידע על יום הזיכרון - חגים בישראל

 

יום הזיכרון מוקדש לזכר הנופלים במערכות ישראל, לוחמי המחתרות לפני קום המדינה, ולנפגעי פעולות האיבה.

מפרט המוצר
תאריך עברי ד' באייר
תאריך 28/4/2020